3.11.2017 - 09:30

Партія "Справедливість"ЗАЯВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Напередодні 100 – річчя Жовтневої революції у Російській імперії мусимо констатувати факт, що у незалежній Україні загострюється кланово-олігархічна боротьба за власність та владу, що  викликає нестабільність і хаос у всіх сферах життя країни. Куди б ви не звернулися в державі, на вас чекає несправедливість, байдужість і зневага. Українське суспільство перетворилось на об’єкт дедалі зростаючої експансії капіталу, як транснаціонального, так і внутрішнього походження. Всередині країни безконтрольні й хижацькі еліти зацікавлені в остаточному демонтажі структур соціальної держави й лише необхідність масштабного підкупу виборців напередодні виборів примушує їх віддавати данину соціальній політиці та соціальній риториці.

У світі дедалі частішають глобальні фінансові кризи, що свідчать про дестабілізацію капіталістичної системи, і в той же час посилюється концентрація капіталу, збільшується вага міжнародної фінансової олігархії, знецінюються соціальні гарантії. Зростає ризик глобальних війн та регіональних конфліктів, збільшуються військові витрати, точиться наджорстка конкуренція неоімперіалістичних сил за контроль над енергоресурсами, підриваються засади міжнародного права, поширюється ідея «превентивних» інтервенцій.

Трудові верстви українського суспільства, попри зростання протестних настроїв, виявились у сучасних умовах неготовими до соціальної боротьби і потребують організації їхніх зусиль з метою протистояння наступу на соціальні права. Головним завданням своєї діяльності партія «Справедливість» вважає турботу про Людину, благополуччя українського народу, всебічне зміцнення і утвердження суверенної і незалежної, демократичної України, захист конституційних прав і свобод громадян, піднесення їх життєвого рівня, добробуту, безпеки і духовності на основі праці, народовладдя, соціальної справедливості.

Людина, її всебічний розвиток і самопочуття, незалежно від статі, віку, походження, класової належності, національності, віросповідання, освіти є вищою метою діяльності партії.

Ми, представники руху лівих, лівоцентриських сил, заявляємо про необхідність об’єднання зусиль партій, громадських ініціатив, які належать до різних секторів українського суспільства і спрямовують свої дії на мобілізацію сил соціального визволення й протесту.

У складі лівих представлені прибічники профспілкових, правозахисних, екологічних, молодіжних, антифашистських та інших громадських об’єднань, які ґрунтують свою діяльність на принципах автономії, пошуку консенсусних рішень, антиавторитарності і солідарності.  Прихильники різних базових організацій нашого руху дотримуються різноманітних світоглядних настанов, висловлюються проти будь-якої монополії на істину й ідеологічної зверхності та пов’язані з різними традиціями соціальної боротьби. Однак усіх нас єднає неприйняття капіталістичного поневолення та експлуатації, соціальної нерівності та привілеїв, будь-яких форм гноблення та зневаги до людської гідності.

Ми покликані сприяти посиленню й організаційному оформленню низового соціального протесту проти встановлення в Україні диктатури транснаціонального або місцевого капіталу й утиску соціальних прав громадян. Наші зусилля спрямовані проти майнового розшарування, всевладдя еліт і бюрократії, комерціалізації і приватизації життя людей, знищення навколишнього середовища, неоліберальної гегемонії.

Ми заявляємо про свою готовність чинити опір проявам дискримінації за будь-якими – статевими, етнічними, расовими, релігійними – ознаками; висловлюємося проти дикого націоналізму, шовінізму, клерикалізму, ксенофобії, сексизму і закликаємо до докорінної гуманізації основних соціальних інститутів, засуджуючи репресивні практики, зокрема в освітній сфері та сімейних стосунках.

Формування  стабільної, загальноприйнятої, несуперечливої і самоузгодженої системи національних інтересів і геополітичних пріоритетів – визначальне завдання національної еліти лівих та лівоцентриських сил в процесі державотворення,  а саме: – прискорена побудова національної держави, що вимагає консолідованої національної ментальності.

На жаль, ні в держави, ні в політичних сил, що представлені сьогодні в парламенті, немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії, яка б не тільки декларувала, але й пропонувала б технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Прикро, що з цих питань бракує навіть змістовної та побудованої на аргументах, а не на передвиборних обіцянках, загальнонаціональної дискусії. Здорові ліві сили в Україні могли б провести цю роботу, науково обгрунтувавши наші можливості (до проведення референдуму).

Україна як національна держава не об’єднуючись може ізолювати себе зсередини, але з таким самим успіхом, об’єднавшись, вона може проявити активність у зовнішній сфері і заново визначити і формувати свою політику в глобальних масштабах діалогів і конфліктів, а саме: зменшити розрив в рівнях економічного й соціально розвитку між Україною та країнами «золотого мільярда». Отже, цей процес прискорюється; призупинити зростання безробіття, бідності, безпритульності, а також техногенне перевантаження і деградацію довкілля; не допускати економічного і політичного послаблення України, пригнічення внутрішньо-національного ринку, національної економіки, що веде до практичного усунення України з конкурентного середовища; зупинити зростання рівня тіньової економіки, її розростання до рівня глобально світової і її вихід з-під контролю України як держави, криміналізації економічної діяльності, зростання корупції; ліквідувати конфлікт між вимогами інтеграції та соціально-культурними й економічними традиціями нашої держави (наприклад, глобальна еліта вимагає від України вільного продажу землі іноземцям, що суперечить чинному законодавству України).

Розвиток українського суспільства сьогодні підпорядкований загальним закономірностям розвитку сучасної світової системи, головною серед яких є тенденція глобалізації. Саме тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання.

Ми наголошуємо на пріоритетності боротьби за рівноправність жінок, яка неможлива без змін у принципах організації суспільства України, загальних засадах найму та ставленні в суспільстві до співвідношенням між професійними та сімейними обов’язками, а також громадського засудження традицій патріархального панування.

Справедливий, відповідальний за життєві шанси людей, устрій неможливий там, де руйнується довкіклля, і, навпаки, шлях до екологічно відповідального господарювання може бути відкритий тільки в суспільстві, яке насправді ставить за мету соціальне звільнення людини. Небпезпека криється не в техніці і нових технологіях як в таких, а в безконтрольному їх використанні, що перетворює технологічні новації не на засіб поліпшення якості життя, а на джерело нових, небезпечних для довкілля ризиків.

Ми підтримуємо рух на захист прав споживачів,  небезпечності тенденцій до мілітаризації міжнародних відносин, розглядаємо себе як рух миротворчої дії і підтримуємо ідею позаблокової і нейтральної України.

Ми єдині у своїй відданості ідеям соціального визволення та самоорганізації й прагнемо до перевлаштування суспільства на соціалістичних засадах.

Нашою метою є вільне суспільство соціальної справедливості, яке ґрунтується на громадському самоврядуванні та солідарній відповідальності людей за життєві шанси інших. У такому суспільстві, де вільний розвиток кожного становить умову вільного розвитку всіх, має бути унеможливлений поділ на бідних і багатих, радикально зменшене соціальне відчуження; втілений принцип справедливості у виробництві, розподілі та споживанні благ; забезпечена гуманізація всіх сфер життя; праця перетворена із способу одержання засобів існування на засаду творчого самоствердження людей; унеможливлене руйнування довкілля.

Ми робимо свій вибір на користь соціального прогресу, наголошуючи на тому, що нерівність є не лише аморальною, але й економічно неефективною.

Відгукуючись на вимоги широких кіл громадськості, активістів партій лівого, ліво-центриського спрямування, ми активісти партії «Справедливість»заявляємо про наміри об’єднання лівих сил в Україні на таких засадах:

усунення олігархічного засилля в економіці, господарському і політичному житті країни конституційним шляхом, повернення влади в Україні українському народу; відвернення катастрофи, що нависла над Україною, і виведення країни з глибокої, системної кризи; припинення війни на Сході України, ворожнечі між різними верствами населення;

спрямування суспільства на прогресивний шлях розвитку; посилення ролі держави у проведенні економічної і соціальної політики, проведення реформ в інтересах трудящих, людини праці;

припинення грабіжницької приватизації, повернення у власність держави стратегічних підприємств і галузей. Зосередженя зусиль держави на забезпеченні інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що дозволить вивести її на світовий рівень;

реалізація у повному обсязі конституційних положень про права і свободи громадян, насамперед стосовно забезпечення повної зайнятості, справедливої оплати праці та соціальних гарантій. Законодавчого закріплення оптимального співвідношення вартості праці і собівартості продукції. Зміни податкової політики, введення прогресивного оподаткування доходів. Встановлення мінімальної зарплати, пенсії не нижче реального прожиткового мінімуму. Забезпечення державного та громадського контролю, державного регулювання цін на товари найпершого вжитку, тарифів на житлово-комунальні послуги. Радикальна зміна ситуації в освіті і охороні здоров’я, соціальному захисті непрацездатних людей, доступних для всіх громадян, забезпечення дотримання вимог Конституції України про безоплатну освіту і медицину;

забезпечення населення України екологічно чистими продуктами харчування;

відновлення конституційного права нашого народу на володіння землею, не допустити її розбазарювання, захоплення новоявленими поміщиками-латифундистами. Земельна рента і рента на природні ресурси мають належати виключно народу України;

боротьба з порушеннями Конституції України і законів держави, корупцією у всіх її проявах; покласти край фактам беззаконня і свавілля;

посилення ролі місцевого самоврядування населення, забезпечення формування бюджету держави знизу догори. Конституційне закріплення законодавчої ініціативи профспілок. Ліквідація недоторканності депутатів, президента, суддів, введення виборності суддів українським народом;

створення необхідних умов для виконання Збройними Силами України конституційного обов’язку. Забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей. Оборонно-промисловий комплекс має стати локомотивом технологічного оновлення вітчизняної економіки на сучасній інноваційній основі;

прийняття і послідовна реалізація законодавчих актів щодо порядку використання державної мови та інших мов в Україні;

дотриманняя конституційного права громадян України на свободу совісті і віросповідання, відділення церкви від держави;

викорінення будь-яких проявів ксенофобії і расизму в Україні, сприяння вивченню вітчизняної історії, не допускати фальсифікації історії України;

відновлення і зміцнення відносин стратегічного партнерства і всебічного співробітництва з різними країнами, виходячи з національних інтересів України, взаємовигідного співробітництва з країнами усіх континентів;

забезпечення активної, ініціативної участі України в реалізації ідеї створення нової архітектури загальноєвропейської системи колективної безпеки, мета якої — подолати блокове протистояння на нашому континенті;

проведення опитувань, референдумів щодо входження України в  НАТО, з інших проблемних питань.

На наше переконання об’єднання зусиль громадськості, активістів партій лівого, ліво-центриського спрямування дає унікальний шанс змінити ситуацію в країні на краще, покінчити з всевладдям кримінально-олігархічного капіталу.

Закликаємо керівників громадських об’єднань, політичні партії, які поділяють викладені вище цілі та завдання, кому дорогими є правда, справедливість, підтримати нас у спільній діяльності за процвітання України, за щасливе майбутнє кожного її громадянина.

Михайло Крисько,

голова Київської міської організації партії «Справедливість»

Коментарі, залишені відвідувачами сайту

  1. Дякую …

    Комментарий от Михайло К — 05/11/2017 @ 11:28

  2. Практично у ВРУ представлені організовано лише олігархічні партії та формування, які депутатські мандати безсоромно закупили за подачки в зубожілих виборців

    Комментарий от Ростислав — 17/11/2017 @ 2:27

Вибачте, коментування на разі закрито